Strefa Użytkownika

NGOMAZURY.PL jest portalem organizacji pozarządowych i osób uczestniczących w życiu społecznym regionu Mazur. To wirtualne miejsce, gdzie NGO`sy mają możliwość założenia i prowadzenia swojej strony internetowej by móc komunikować się i promować w sieci.

Wydarzenia :

dodano 2015-10-15 data wydarzenia 2015-11-21

Akademia Tenisa Ziemnego ACTIVE

dodano 2015-10-15 data wydarzenia 2015-11-15

Akademia Tenisa Ziemnego ACTIVE

dodano 2015-10-15 data wydarzenia 2015-11-07

Akademia Tenisa Ziemnego ACTIVE

dodano 2015-10-06 data wydarzenia 2015-10-09

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży

Bo wiedzy nigdy zbyt wiele! Zapraszamy do udziału.
dodano 2015-09-20 data wydarzenia 2015-09-26

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych - \" Podaruj dziecku radość\"

dodano 2015-09-15 data wydarzenia 2015-09-20

Stowarzyszenie "Mazurski Zakątek"

dodano 2015-09-03 data wydarzenia 2015-09-19

Od 10 lat bezpłatnie pomagamy chorym na Parkinsona i ich opiekunom. Wesprzyj nasze działania!

Codziennie stajemy wobec sytuacji powodujących stres. Doświadczany permanentnie może przyczyniać się do powstawania wielu chorób i dolegliwości. To, w jaki sposób będziemy radzić sobie z nim, zależy w dużej mierze od nas samych. Sposobów jest wiele, warto je poznać i dostosować do swoich upodobań.
dodano 2015-08-23 data wydarzenia 2015-08-30

Stowarzyszenie "Mazurski Zakątek"

Kto odmówi właściwości terapeutycznych szmerowi rzeki i szumowi lasu? Zaś w dobrym towarzystwie naprawdę zapominasz o wszystkich problemach...


strona 5/8

Najnowsze Wiadomości :

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Wojewódz. Warm-Maz.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018

Konkursy ofert w programie MRPiPS: Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu sp

Minister Rodziny,Pracy i Polityki Społecznej ogłosiła otwarte konkursy ofert w Programie pn.: „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020”. Oferty należy składać do 2 stycznia 2018 r.

Granty 2018 - nabór ofert klubów sportowych

Burmistrz Giżycka ogłosza otwarty konkurs ofert dedykowany klubom sportowym na wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Giżycka w zakresie dofinansowania szkolenia sportowego. Nabór od 8 do 29 grudnia 2017 r.

Załóż Profil Organizacji w Serwisie