Strefa Użytkownika

NGOMAZURY.PL jest portalem organizacji pozarządowych i osób uczestniczących w życiu społecznym regionu Mazur. To wirtualne miejsce, gdzie NGO`sy mają możliwość założenia i prowadzenia swojej strony internetowej by móc komunikować się i promować w sieci.

Wydarzenia :

dodano 2017-03-18 data wydarzenia 2017-04-02

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych - \" Podaruj dziecku radość\"

Zapraszamy mieszkańców miasta i powiatu giżyckiego na MARSZOBIEG DLA AUTYZMU! Szczegóły na plakacie!
dodano 2017-02-01 data wydarzenia 2017-02-06

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego

dodano 2016-11-30 data wydarzenia 2016-12-12

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego

dodano 2016-11-02 data wydarzenia 2016-11-07

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego

dodano 2016-09-28 data wydarzenia 2016-10-02

Ełckie Stowarzyszenie Wspinaczkowe Climbers - STRONA W BUDOWIE

dodano 2016-09-15 data wydarzenia 2016-09-24

Centrum Organizacji Pozarządowych

Centrum Organizacji Pozarządowych Giżycko zaprasza na szkolenie „Nowe druki ofert, umów i sprawozdań w zakresie zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym z uwzględnieniem Rozporządzenia MRPiPS z 17 sierpnia 2016 r.”
dodano 2016-07-19 data wydarzenia 2016-07-30

Stowarzyszenie "Mazurski Zakątek"

Mieszkańcy Gminy Pozezdrze - zapisujcie się! LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!!!
dodano 2016-06-27 data wydarzenia 2016-06-27

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiegostrona 2/8

Najnowsze Wiadomości :

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Wojewódz. Warm-Maz.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018

Konkursy ofert w programie MRPiPS: Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu sp

Minister Rodziny,Pracy i Polityki Społecznej ogłosiła otwarte konkursy ofert w Programie pn.: „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020”. Oferty należy składać do 2 stycznia 2018 r.

Granty 2018 - nabór ofert klubów sportowych

Burmistrz Giżycka ogłosza otwarty konkurs ofert dedykowany klubom sportowym na wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Giżycka w zakresie dofinansowania szkolenia sportowego. Nabór od 8 do 29 grudnia 2017 r.

Załóż Profil Organizacji w Serwisie