Strefa Użytkownika

NGOMAZURY.PL jest portalem organizacji pozarządowych i osób uczestniczących w życiu społecznym regionu Mazur. To wirtualne miejsce, gdzie NGO`sy mają możliwość założenia i prowadzenia swojej strony internetowej by móc komunikować się i promować w sieci.

Wydarzenia :

dodano 2023-08-11 data wydarzenia 2023-02-13

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niesłyszących "Nie Migaj Się"

Kompleksowy program słuchowy - zajęcia rewalidacyjne dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym.
dodano 2019-12-16 data wydarzenia 2019-12-21

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niesłyszących "Nie Migaj Się"

dodano 2019-02-05 data wydarzenia 2019-02-05

Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Rozwoju Osób O Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych SZANSA

Prosimy o 1% Waszego podatku na realizację zadań związanych z rozwojem dzieci i młodzieży z SOSW w Giżycku
dodano 2017-12-17 data wydarzenia 2017-12-31

Wydarzenie Publiczne

Wraz z zakończeniem roku 2017 r. przypominamy o kilku obowiązkach spoczywających na organizacjach pozarządowych.
dodano 2017-12-12 data wydarzenia 2017-12-16

Wydarzenie Publiczne

16 grudnia 2017 r. godz. 12.00-16.00 odbędzie się w Ekomarinie (Dąbrowskiego 14, w Giżycku) II Rotariańska choinka. Wstęp Wolny dla wszystkich dzieci od lat 4 z Giżycka i okolic.
dodano 2017-10-18 data wydarzenia 2017-10-27

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego

dodano 2017-07-19 data wydarzenia 2017-07-21

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego

dodano 2017-05-31 data wydarzenia 2017-06-09

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych - \" Podaruj dziecku radość\"strona 1/8

Najnowsze Wiadomości :

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Wojewódz. Warm-Maz.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018

Konkursy ofert w programie MRPiPS: Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu sp

Minister Rodziny,Pracy i Polityki Społecznej ogłosiła otwarte konkursy ofert w Programie pn.: „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020”. Oferty należy składać do 2 stycznia 2018 r.

Granty 2018 - nabór ofert klubów sportowych

Burmistrz Giżycka ogłosza otwarty konkurs ofert dedykowany klubom sportowym na wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Giżycka w zakresie dofinansowania szkolenia sportowego. Nabór od 8 do 29 grudnia 2017 r.

Załóż Profil Organizacji w Serwisie