Strefa Użytkownika

NGOMAZURY.PL jest portalem organizacji pozarządowych i osób uczestniczących w życiu społecznym regionu Mazur. To wirtualne miejsce, gdzie NGO`sy mają możliwość założenia i prowadzenia swojej strony internetowej by móc komunikować się i promować w sieci.

Rejestracja :

Podaj minimum 3 znaki.Przekroczona została maksymalna liczba znaków.

Wpisz skróconą nazwę swojej organizacji, lub inną wybraną aby ustalić link swojej strony. Serwis automatycznie sformatuje podane informacje do formy linku oraz sprawdzi czy dana nazwa jest dostępna wyświetlając podgląd adresu. W przypadku komunikatu Nazwa zajęta prosimy zmodyfikować nazwę.Nieprawidłowy format.
Wartości są niezgodne.
Minimum 6 znaków.
Wartości są niezgodne.
wymagane wyrazenie zgody.

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie (przetwarzanie, udostępnianie i publikowanie) zamieszczonych w formularzu informacji w ramach Bazy Danych o Organizacjach Pozarządowych COP Giżycko prowadzonej w portalu www.portalcopgiżycko.pl administrowanej przez CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH GIŻYCKO. Akceptuję prawo COP GIŻYCKO do zredagowania danych zamieszczonych w formularzu zgodnie z przyjętymi standardami redakcyjnymi. Oświadczam, że przysługują mi prawa autorskie do zamieszczanych znaków graficznych, zdjęć oraz mam zgodę osób przedstawionych do publikacji ich wizerunku.