Strefa Użytkownika

NGOMAZURY.PL jest portalem organizacji pozarządowych i osób uczestniczących w życiu społecznym regionu Mazur. To wirtualne miejsce, gdzie NGO`sy mają możliwość założenia i prowadzenia swojej strony internetowej by móc komunikować się i promować w sieci.

więcej
Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działania wspierające
Ochrona praw
Ochrona zdrowia
Przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój gospodarczy
Nauka, kultura, ekologia
Działania międzynarodowa, wspólnoty lokalne, aktywność społeczna
Sport, turystyka, wypoczynek
Bezpieczeństwo publiczne
Tożsamość, tradycja narodowa
wyczyść filtr zamknij

szukam danych

zobacz więcej
{function::image}

{city}

{name}

{introduction}

Brak danych spełniających kryteria. ( wyczyć dodatkowy filtr , wyczyć wszystko )

ŁĄCZNIE ORGANIZACJI: {dsDataPagin::ds_UnfilteredRowCount}

  • <
  • {ds_PageNumber}
  • {ds_PageNumber}
  • >
Wszystkich Stron ( {dsDataPagin::ds_PageCount} )

Najnowsze Wiadomości :

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Wojewódz. Warm-Maz.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018

Konkursy ofert w programie MRPiPS: Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu sp

Minister Rodziny,Pracy i Polityki Społecznej ogłosiła otwarte konkursy ofert w Programie pn.: „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020”. Oferty należy składać do 2 stycznia 2018 r.

Granty 2018 - nabór ofert klubów sportowych

Burmistrz Giżycka ogłosza otwarty konkurs ofert dedykowany klubom sportowym na wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Giżycka w zakresie dofinansowania szkolenia sportowego. Nabór od 8 do 29 grudnia 2017 r.

Załóż Profil Organizacji w Serwisie