Strefa Użytkownika

"Mocna głowa sił mi doda II" 2017

Projekt pn. "Mocna głowa sił mi doda II " ma za zadanie wsparcie zdrowia psychicznego chorych członków Stowarzyszenia, opiekunów, członków ich rodzin i innych zainteresowanych poprzez:

I. Cykliczne warsztaty terapeutyczne tańcem i ruchem – 5 jedno-godzinnych spotkań w okresie od 6.05.2017r do 31.12.2017r. Spotkania poprowadzi p. Agata Babkiewicz

II. Jednorazowy udział w wybranym koncercie muzycznym.

Jest to kontynuacja zadania, które realizowaliśmy w 2016 roku. Wszyscy uczestnicy wyrażali chęć aby spotkania były kontynuowane.