Strefa Użytkownika

Organizacja rehabilitacji 2017

Dzięki dofinansowaniu zadania pn. "Organizacja i realizacja terapii ruchowej i logopedycznej" przez Burmistrza Giżycka, członkowie naszego Stowarzyszenia kontynuują systematyczną rehabilitację. Jest ona niezbędnym elementem leczenia w chorobie Parkinsona. Chorzy zauważają poprawę swojej sprawności. Pani Łucja znowu wychodzi na spacery:)

Zadanie pn. Organizcja i realizacja terapii ruchowej i logopedycznej" dofinansowane jest przez Gmine Miejską Giżycko