Strefa Użytkownika

"Świadomy i sprawny opiekun" 2013

STOWARZYSZENIE „TULIPANY” REALIZUJE PROGRAM
„ŚWIADOMY I SPRAWNY OPIEKUN TO ZADBANY PODOPIECZNY"
PROJEKT DOFINANSOWANY PRZEZ FUNDACJĘ "RAZEM ZMIENIAMY ŚWIAT"

Z przyjemnością informujemy, że nasze Stowarzyszenie zostało jednym z pięciu laureatów I Konkursu Grantowego pt. Damy Radę - jak opiekować się osobą chorą w domu, ogłoszonego przez Fundację „Razem zmieniamy świat” (damy-rade.info/konkurs/). Fundacja ta została powołana przez Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych SA. Nasz projekt pt. „Świadomy i sprawny opiekun to zadbany podopieczny” został wysoko oceniony i otrzymał dofinansowanie we wnioskowanej wysokości tj. 10 148,50 zł.
Celem konkursu było wyłonienie projektów, które w największym stopniu przyczynią się do wsparcia opiekunów nieformalnych, w tym rodzin osób niesamodzielnych przebywających w domu z powodu przewlekłej choroby lub wieku. Skutkiem udzielonego opiekunom wsparcia powinno być podniesienie jakości życia osób przebywających w domu.
Projekt „Świadomy i sprawny opiekun to zadbany podopieczny” skierowany jest do grupy 16 opiekunów i będzie trwać od 16.02.2013r do 30.06.2013r. 50 godzinny program obejmuje wykłady teoretyczne z lekarzem neurologiem, zagadnienia uprawnień i przysługujących świadczeń dla chorych i opiekunów, warsztaty z opieki i pielęgnacji osoby leżącej, podstaw rehabilitacji, udzielania pierwszej pomocy, wsparcia psychologicznego, zajęcia integracyjne w formie warsztatów terapii zajęciowej, marszu z kijami i wyjazdu do teatru lub na koncert. Wszystkie zajęcia są nieodpłatne i zostaną przeprowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów.

Zapraszamy - zgłoszenia przyjmujemy pod numerem telefonu: 794-3010-66.

Projekt w prasie

 

 

PROJEKT ZAKOŃCZONY

Pod koniec czerwca zakończyliśmy organizację szkolenie dla opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych przebywających w domu z powodu przewlekłej choroby lub wieku. Tematyka szkolenia pn.”Świadomy i sprawny opiekun to zadbany podopieczny” obejmowała najważniejsze aspekty opieki nad taką osobą. Na 50 godzinny program złożyły się wykłady teoretyczne:
z lekarzem neurologiem, zagadnienia przysługujących uprawnień i  świadczeń dla chorych i opiekunów, potrzeb duchowych i religijnych u kresu życia człowieka, odpoczynku opiekuna,
oraz warsztaty przeprowadzone z podziałem na grupy: z  opieki i pielęgnacji osoby leżącej, podstaw rehabilitacji, udzielania pierwszej pomocy, wsparcia psychologicznego.  W ramach relaksu uczestniczyliśmy w warsztatach garncarskich, wyjechaliśmy do Olsztyna na spektakl komediowy „Klimakterium oraz poznaliśmy zasady nornic walking w lesie miejskim. W projekcie wzięli udział członkowie naszego Stowarzyszenia oraz chętne osoby z miasta i powiatu giżyckiego. Uczestnicy potwierdzają, że efektem szkolenia jest podniesienie jakości życia chorych, którymi się opiekują oraz poczucie pewności i spokoju opiekunów podczas sprawowania opieki.

Szkolenie zostało w całości sfinansowane przez Fundację „Razem zmieniamy świat” powołaną przez Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych SA. w Toruniu w ramach I Konkursu grantowego pn. „Damy Radę”

Jak mówią przeszkoleni opiekunowie, z taką pomocą to na pewno DAMY RADĘ  i dziękują za taką inicjatywę.