Strefa Użytkownika

Projekty 2022

W 2022 roku realizujemy następujące projekty skierowane do chorych, opiekunów i innych potrzebujących:

 

1.  "Organizacja i realizacja rehabilitacji ruchowej i logopedycznej".

Zadanie jest współfinansowane przez Gminę Miejską Giżycko w kwocie 12.400zł, zgodnie z umową nr 6/II/2022.

2. "Opiekun mile widziany”.

Zadanie jest współfinansowane przez Gminę Miejską Giżycko w kwocie 6.700zł, zgodnie z umową nr 3/II/2022.

3. „Wzrost jakości życia oób starszych i wsparcie opiekunów osob zależnych”.

Zadanie jest  współfinansowane przez Zarząd Wojewodztwa Warmińko-Mazurskiego w kwocie 3.000 zł, zgodnie z umową

nr  ROPS-I.614.1.20.2022

4. „W grupie siła - razem pokonamy depresję i izolację”.

Zadanie jest współfinansowaneprzez Powiat Giżycki w kwocie  2.700zł, zgodnie z umową nr 5/2022.

5. „Rejs statkiem - uczczenie 10 lecia działalnosci stowarzyszenia”

Zadanie jest współfinansowane przez PCPR ze środków PFRON, w kwocie 495 zl, zgodnie z umową nr 4.2022.

6. „Tulipany pod żaglami”.

Zadanie  jest współfinansowane przez Gminę Miejską Giżycko w kwocie 500zł, zgonie z umową nr 18/IV/2022.

7. Organizowanie opieki masażystki

w ramach organizacji stażu, zgodnie z podpisaną umową z PUP w Giżycku.

8. Organizowanie cyklicznych comiesięcznych spotkań integracyjnych.

9. Organizowanie cotygodniowych wspólnych spacerów z kijami.