Strefa Użytkownika

Organizacja i realizacja terapii ruchowej i l

Jak co roku podejmujemy działania aby zapewnić członkom stowarzyszenia systematyczną rehabiltację ruchową lub masaże, oraz dla wybranych osób również logopedyczną. W tym celu składamy  wnioski o grant do Gminy Miejskiej Giżycko. W 2019 roku otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 5000 zł. Przy udziale naszych środków własnych zorganizowaliśmy taką opiekę dla najbardziej potrzebująchc w okresie od cerwca do grudnia 2019 roku. Naszą rehabilitantką była Pani Magda Makowska, na codzien pracująca w giżyckim szpitalu. Przed laty Pani Magda odbywala staż zawodowy w naszym Stowarzyszeniu. Choroba Parkinsona jest jej zatem bardzo bliska - zawodowo oczywiście:).

Wraz z końcem roku kończymy zatem realizację zadania pn. "Organizacja i realizacja terapii ruchowej i logopedycznej". Zadanie było realizowane w okresie od 2.06.2019 do 31.12.2019 roku i zostało dofinansowane przez Gminę Miejską Giżycko. Niniejszy post jest informacją o realizacji zadania.