Strefa Użytkownika

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza 5 grudnia każdego roku

                                                                       „Bogatym nie jest ten kto posiada, lecz ten kto daje.”

                                                                                                                         Jan Paweł II   

W tym szczególnym dniu składamy Wolontariuszom serdeczne życzenia, aby Wasza działalność na rzecz dobra wspólnego była źródłem radości i dumy, oraz aby nie zabrakło Wam nigdy energii i pasji.