Strefa Użytkownika

Wolontariusze są z nami 2016-03-10

Podjęliśmy współpracę z grupą wolontariuszy, która zawiązała się przy Giżyckiem Uniwersytecie III Wieku. Jej liderką jest pani Jolanta Kuncer.

Propagowanie wolontariatu wśród seniorów jest motywowane bardzo praktycznie - z jednej strony aktywizuje ludzi u progu końca kariery zawodowej i pozostających na emeryturze, z drugiej stanowi konkretną pomoc, szczególnie wiekowym obywatelom. Seniorzy doskonale rozumieją problemy osób starszych i tym chętniej angażują się w niesienie pomocy ludziom niepełnosprawnym i sędziwym.

Pomaganie innym jest także pomaganiem samemu sobie. Kiedy pomagasz, odkrywasz to, co naprawdę ważne, Twoje życie zyskuje przez to na wartości. Zdajesz sobie sprawę, że jesteś potrzebny, że masz realny wpływ na świat, że dzięki Tobie może on być lepszym światem. Wyciągnięcie pomocnej dłoni w stronę kogoś potrzebującego daje szczęście i odmienia życie was obojga. Nawet najdrobniejszy gest ma sens, bo zmienia czyjś świat.

Wolontariusze! - dziękujemy za Waszą obecność wśród nas:)