Strefa Użytkownika

„Nigdy nikt nie jest dość silny, aby nie potrzebować pomocy i nikt nie jest dość słaby, aby nie pomóc drugiemu”

Od 10 lat bezpłatnie pomagamy chorym na Parkinsona i ich opiekunom. Wesprzyj nasze działania!

PRZEKAZUJĄC DAROWIZNĘ NA KONTO 19 2030 0045 11100000 0223 7650 (DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE) LUB      PODARUJ SWÓJ 1 % PODATKU, KRS: 0000221902 CEL SZCZEGÓŁOWY: GIŻYCKIE STOWARZYSZENIE OSÓB Z CHOROBĄ PARKINSONA, ICH RODZIN I PRZYJACIÓŁ "TULIPANY".

ROBISZ ZAKUPY W INTERNECIE? ZAJRZYJ NA FANIMANI I PRZEKAŻ DAROWIZNĘ NA TULIPANY. ZOBACZ JAKIE TO PROSTE I NA DODATEK NIC NIE KOSZTUJE! 

DZIĘKUJEMY:)

 

Działamy na rzecz chorych na chorobę Parkinsona i ich rodzin. Swą działalność opieramy na pracy społecznej członków i wolontariuszy. Pełna nazwa dokładnie określa naszą grupę: chorzy i opiekunowie szukają wsparcia i pomocy, przyjaciele – to ludzie o dużej wrażliwości chcący bezinteresownie zrobić coś dla dobra innych. Stowarzyszenie ma za zadanie integrować i wyzwalać aktywność wśród chorych i członków ich rodzin, udzielać różnorodnej pomocy, przeciwdziałać postawom rezygnacji, osamotnienia, bezradności.

 

Władze Stowarzyszenia:

  • Iwona Kiczyńska – prezes
  • Jerzy Zamojski – z-ca prezesa
  • Krystyna Pietraszek – skarbnik
  • Bożena Mroczkowska – sekretarz

KRS :  0000406747
NIP: 845 198 2044
Regon: 28 1368 110
Konto: BGŻ SA 19 2030 0045 1110 0000 0223 7650


Organizacja prowadzi działalność odpłatną.

Organizacja założona w 2012 roku.

Forma prawna organizacji : Stowarzyszenie.

Stan organizacji : Działa.

Władze organizacji


Osoba Pełniona funkcja
Iwona Kiczyńska Prezes
Jerzy Zamojski Wiceprezes
Bożena Mroczkowska Sekretarz
Krystyna Pietraszek Skarbnik

Obszar działań

Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działania wspierające
Działania charytatywne
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych
Ochrona zdrowia
Ochrona i promocja zdrowia