Strefa Użytkownika

„Nigdy nikt nie jest dość silny, aby nie potrzebować pomocy i nikt nie jest dość słaby, aby nie pomóc drugiemu”

Darczyńcom, którzy przekazali 1% podatku za 2018 rok dla Stowarzyszenia Tulipany bardzo, bardzo dziękujemy . Dzięki Wam możemy pomagać innym!

 

 

Działamy na rzecz chorych na chorobę Parkinsona i ich rodzin. Swą działalność opieramy na pracy społecznej członków i wolontariuszy. Pełna nazwa dokładnie określa naszą grupę: chorzy i opiekunowie szukają wsparcia i pomocy, przyjaciele – to ludzie o dużej wrażliwości chcący bezinteresownie zrobić coś dla dobra innych. Stowarzyszenie ma za zadanie integrować i wyzwalać aktywność wśród chorych i członków ich rodzin, udzielać różnorodnej pomocy, przeciwdziałać postawom rezygnacji, osamotnienia, bezradności.

 

Władze Stowarzyszenia:

  • Iwona Kiczyńska – prezes
  • Jerzy Zamojski – z-ca prezesa
  • Krystyna Pietraszek – skarbnik
  • Bożena Mroczkowska – sekretarz

KRS : 0000 4067 47
NIP: 845 198 2044
Regon: 28 1368 110
Konto: BGŻ SA 19203000 45111 000000 2237 650


Organizacja prowadzi działalność odpłatną.

Organizacja założona w 2012 roku.

Forma prawna organizacji : Stowarzyszenie.

Stan organizacji : Działa.

Władze organizacji


Osoba Pełniona funkcja
Iwona Kiczyńska Prezes
Jerzy Zamojski Wiceprezes
Bożena Mroczkowska Sekretarz
Krystyna Pietraszek Skarbnik

Obszar działań

Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działania wspierające
Działania charytatywne
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych
Ochrona zdrowia
Ochrona i promocja zdrowia