Strefa Użytkownika

Otwarcie naboru wniosków do FIO Warmia Mazury Lokalnie oraz bezpłatne szkolenie

​​Lokalna Grupa Działania "WARMIŃSKI ZAKĄTEK" w Partnerstwie z Nidzickim Funduszem Lokalnym, Ełckim Stowarzyszeniem Aktywnych "STOPA", Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom i Młodzieży, Stowarzyszeniem "PRZYSTAŃ" ogłasza nabór wniosków na realizację projektów w ramach  Programu mikrodotacji FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH WARMIA MAZURY LOKALNIE.

 

Jego celem jest zwiększenie zaangażowania mieszkańców województwa warmińsko - mazurskiego, działających w grupach nieformalnych, samopomocowych i młodych organizacji pozarządowych, w życie publiczne poprzez wsparcie inicjatyw oddolnych służącym działaniom na rzecz dobra wspólnego.

 

ZAKRES RZECZOWY ZADANIA PUBLICZNEGO, OBEJMUJE ZADANIA KTÓRE:

  • posłużą stymulowaniu aktywności obywatelskiej
  • zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
  • wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
  • przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,
  • będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW FINANSOWYCH  PRZEZNACZONYCH NA DOFINANSOWANIE MIKRODOTACJI: 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW:

 

Wkład własny:  minimum 10%  (wnoszony w formie finansowej lub niefinansowej).

Szczegóły oraz dokumenty znajdą Państwo na naszej stronie internetowej:
http://spdim.pl/og-oszenie-o-naborze-ofert-na-realizacj--projektow.html

 

- w Rucianem Nidzie: 08.02.2016 sala konferencyjna nr 4 Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem Nidzie, godzina 16.00
- w Orzyszu: 09.02.2016 sala konferencyjna Urząd MiG w Orzyszu, godzina 10.00
- w Piszu: 11.02.2016 sala nr 15 Urząd Miasta Pisz, godzina 16.00

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Prosimy o potwierdzanie obecności mailowo na adres: spdimrn.karolina@gmail.com oraz kierod@op.pl wraz z podaniem informacji: Imię, nazwisko, organizacja, kontakt telefoniczny i mailowy.

<span font-size:11pt\\\\\\\\"="">Informacja na temat konkursu na stronie: spdim.pl