Strefa Użytkownika

Szkolenie „SKUTECZNE INSTRUMENTY ANGAŻOWANIA OBYWATELI W REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLIC

Warmińsko-Mazurskie Centrum Partnerstw Lokalnych

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

 

 

W imieniu Związku Stowarzyszeń Forum Warmia Mazury Lokalnie, serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w projekcie „Warmińsko-Mazurskie Centrum Partnerstw Lokalnych”, realizowanym w ramach programu FIO MPiPS.

 

Celem realizacji projektu jest zwiększenie aktywności mieszkańców w życiu publicznym województwa warmińsko – mazurskim poprzez transfer wiedzy i doświadczeń, wdrożenie nowych instrumentów współpracy i demokracji obywatelskiej.

Pierwszym elementem projektu  będzie jednodniowe szkolenie dla przedstawicieli samorządów lokalnych (gminnych i powiatowych), oraz reprezentujących lokalne środowiska organizacji pozarządowych, pn. „SKUTECZNE INSTRUMENTY ANGAŻOWANIA OBYWATELI W REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH”, poświęcone takim zagadnieniom aktywności obywatelskiej jak: obszary realizacji zadań publicznych, budżet partycypacyjny, regranting, inicjatywa lokalna.  Ponadto, na szkoleniu zostaną zaprezentowane dobre praktyki obejmujące powyższe mechanizmy.

 

Szkolenie rozpocznie kompleksową ofertę współpracy z samorządami lokalnymi i działającymi na ich terenie organizacjami pozarządowymi, obejmującą:

warsztaty lokalne - na poziomie poszczególnych gmin,

doradztwo tematyczne (indywidualny coaching).

 

Jednodniowe szkolenia odbędą się w czterech lokalizacjach województwa warmińsko - mazurskiego: w Kamionce k/Nidzicy, w Dobrym Mieście, w Ełku oraz w Rucianem Nidzie.

 

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli naszych Gmin do udziału w szkoleniu, które odbędzie się w dniu 9 października 2015 roku w Rucianem Nidzie (sala konferencyjna „Kapiodoro”, ul. Dworcowa 6F), w godzinach  10:00 – 16:00.

W załączeniu ramowy program szkolenia oraz deklaracja udziału w projekcie. Zgłoszenia na szkolenie przyjmujemy do dnia 7 października 2015 roku, mailowo na adres: spdimrn.karolina@gmail.com lub kierod@op.pl.

 

W przypadku pytań, prosimy o kontakt:

Karolina Śliwka, tel. 500 122 811

Alina Kierod, tel. 510 211 940

Szkolenie „SKUTECZNE INSTRUMENTY ANGAŻOWANIA OBYWATELI W REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH” program i formularz zgłoszeniowy

Załączniki: Formularz zgłoszeniowy oraz program

fio