Strefa Użytkownika

XVI posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Termin: 27 października 2017 roku, godz. 15:00

Miejsce: pokój nr 6 (parter), Starostwo Powiatowe w Giżycku, Al. 1 Maja 14

Program spotkania:

  1. Przyjęcie protokołu z XV posiedzenia Rady.
  2. Omówienie wyników przeprowadzonej w 2017 r. ankiety „Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Powiatu Giżyckiego”.
  3. Podsumowanie pracy Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego I kadencji.
  4. Sprawy różne.