Strefa Użytkownika

XV posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Termin: 21 lipca 2017 roku, godz. 15:00

Miejsce: sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Giżycku, Al. 1 Maja 14

Program spotkania:

  1. Przyjęcie protokołu z XIV posiedzenia Rady.
  2. Opiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Giżycku w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego.
  3. Sprawy różne.