Strefa Użytkownika

XIII posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Termin: 23 marca 2017 roku, godz. 15:00

Miejsce: sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Giżycku, Al. 1 Maja 14

Program spotkania:

  1. Przyjęcie protokołu z XII posiedzenia Rady.
  2. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zlecanych sektorowi pozarządowemu w roku 2017.
  3. Przedstawienie wykazu dokumentów planowanych przez Powiat Giżycki do konsultacji z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego.
  4. Wypracowanie zmian do „Regulaminu pracy Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego”.
  5. Wypracowanie zmian do Wieloletniego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.
  6. Sprawy różne.