Strefa Użytkownika

X posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Termin: 12 grudnia 2016 roku, godz. 15:00

Miejsce: pokój nr 6 (parter), Starostwo Powiatowe w Giżycku, Al. 1 Maja 14

Program spotkania:

  1. Przyjęcie protokołu z IX posiedzenia Rady.
  2. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady.
  3. Projekt planu pracy Rady na 2017 rok.
  4. Relacja z III Forum Rad Działalności Pożytku Publicznego.
  5. Sprawy różne.