Strefa Użytkownika

IX posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Termin: 07 listopada 2016 roku, godz. 15:00

Miejsce: pokój nr 6 (parter), Starostwo Powiatowe w Giżycku, Al. 1 Maja 14

Program spotkania:

  1. Wręczenie aktów powołujących nowych członków Rady.
  2. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady.
  3. Przyjęcie protokołu z VIII posiedzenia Rady.
  4. Omówienie wyników przeprowadzonej w 2016 r. ankiety „Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Powiatu Giżyckiego”.
  5. Wyznaczenie terminu i grupy roboczej celem opracowania planu pracy na 2017 rok.
  6. Sprawy różne (m.in. organizacja spotkań w gminach, organizacja Dnia Organizacji Pozarządowych w powiecie).