Strefa Użytkownika

VIII posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Termin: 27 czerwca 2016 roku, godz. 15:00

Miejsce: sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Giżycku, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko

Program spotkania:

  1. Przyjęcie protokołu z VII posiedzenia Rady.
  2. Analiza procedury aktualizacji „Mapy Aktywności Organizacji Pozarządowych Powiatu Giżyckiego”.
  3. Analiza kart oceny ofert stosowanych w otwartych konkursach ofert.
  4. Wolne wnioski.