Strefa Użytkownika

VII posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Termin posiedzenia: 19 maja 2016 roku o godz. 15:00

Miejsce: pokój nr 6 (parter), Starostwo Powiatowe w Giżycku, Al. 1 Maja 14

Program spotkania:

  1. Przyjęcie protokołu z VI posiedzenia Rady.
  2. Sprawozdanie z realizacji w 2015 roku „Wieloletniego Programu Współpracy Powiatu Giżyckiego z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Uprawnionymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na lata 2013 – 2015”.
  3. Wolne wnioski.