Strefa Użytkownika

Odbyło się VII posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

19 maja br. odbyło się VII posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego. Członkowie Rady zapoznali się ze sprawozdaniem z realizacji w 2015 roku „Wieloletniego programu współpracy Powiatu Giżyckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2013-2015” oraz prezentacją multimedialną.

http://www.powiatgizycki.pl/odbylo-sie-vii-posiedzenie-prdpppg/