Strefa Użytkownika

Odbyło się VI posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

18 kwietnia br. odbyło się kolejne posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego. W spotkaniu uczestniczył pan Piotr Omalecki z Ełckiego Stowarzyszenia Aktywnych STOPA - przedstawiciel Rady Działalności Pożytku Publicznego w Ełku. Dyskusja miała na celu wymianę doświadczeń. Na posiedzeniu zaprezentowano również „Wieloletni program współpracy Powiatu Giżyckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2018”.

http://www.powiatgizycki.pl/odbylo-sie-vi-posiedzenie-prdpp/