Strefa Użytkownika

Odbyło się piąte posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

14 marca 2016 r. odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego.  Wzięły w nim udział panie Izabela Liedtke oraz Jagoda Nowicka, przedstawicielki Fundacji Cultara CiviCa, prowadzące Centrum Organizacji Pozarządowych Giżycko. Dyskusja miała na celu wymianę doświadczeń oraz próbę wypracowania wspólnych działań Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego oraz COP Giżycko na rzecz sektora pozarządowego.

 

http://www.powiatgizycki.pl/5-posiedzenie-rady-pozytku/