Strefa Użytkownika

WYSTAWA

Od dnia 1 maja do dnia 31 lipca 2018 w Gorzekałach, na ogrodzeniu posesji nr 23, prezentowana była wystawa plenerowa "Zanikające i nieistniejące wsie gminy Orzysz: Gorzekały i Oszczywilki - kiedyś i teraz". Była to druga część projektu grantowego pod tym samym tytułem.  Pierwszą część wystawy można było zwiedzać w Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu od 1 do 31 października 2017. Wersje elektroniczne obu wystaw są dostępne poniżej.

Wystawę, która była prezentowana w październiku 2017 w Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu można było oglądać również rok poźniej - od 23 maja do 29 czerwca 2018 była dostępna dla zwiedzających w Bemowie Piskim, w Sali Tradycji Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz dzięki uprzejmości ppłk dypl. Jarosława Wyszeckiego, Komendanta Ośrodka.

Wystawę plenerową z Gorzekał z roku 2018, rok później, od 20 czerwca do 30 sierpnia 2019 prezentowało Muzeum Michała Kajki w Ogródku. Dzięki uprzejmości dyrektora placówki, Michała Misztala, z historią Gorzekał i Oszczywilków mogli zapznać się mieszkańcy Ogródka oraz turyści, licznie odwiedzający Muzeum w trakcie wakacji. Krótki program dotyczący wystawy został również wyemitowany przez TVP Olsztyn. Materiał można obejrzeć tu: https://olsztyn.tvp.pl/43824925/6819-godz-1830 (wzmianka o wystawie od 00:14:34 do 00:16:23). Dziękujemy bardzo red. Annie Karpacz za wizytę w Gorzekałach.

***

/From May 1st until June 31st we presented an open-air exposition about the villages Gorzekaly and Oszczywilki. It was a second part of a grant project: "Vanishing and vanished. Villages of Orzysz commune, Gorzekaly and Oszczywilki, now and before". The first one was presented in the Museum of Orzysz in October 2017. 

The exhibition from the Museum has been presented again near a year later (May-June 2018) in Bemowo Piskie (NATO enhanced Forward Presence Battle Group Poland - BPTA).

The open-air exhibition has been also presented once again, this time from June to August 2019 in Museum of Michal Kajka in Ogródek village, not far from Bemowo Piskie and Gorzekaly.

You can see an online version of both exhibitions below.

 

 

 

 

Katalogi wystawy - w trzech wersjach językowych, po polsku, niemiecku i angielsku, są dostępne do pobrania poniżej, a przeglądać je można również w serwisie Issuu (https://issuu.com/poligonkulturygorzekaly/docs). Zawierają szczegółowe informacje historyczne dotyczące Gorzekał i Oszczywilków.

/Exhibition catalogues - in Polish, German and English - are available for download below. You can browse them as well on https://issuu.com/poligonkulturygorzekaly/docs. You can find there detailes regarding the history of both villages since the very begining. 

 

 

http://karwos.net/gorzekaly/get_pl.php

http://karwos.net/gorzekaly/get_de.php

http://karwos.net/gorzekaly/get_en.php

OTWARCIE WYSTAWY 30.09.2017

Zdjęcia z otwarcia wystawy w Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu. Na pierwszym Karin Matray, która specjalnie przyjechała na jej otwarcie z Francji. Karin przekazała część swoich rodzinnych zdjęć na potrzeby wystawy, a także umożliwiła pozyskanie wielu innych. Od lat pomaga nam również zbierać informacje dotyczące Gorzekał. / Fot. K.Marczak

Więcej zdjęć z wernisażu można obejrzeć na profilu Muzeum na Facebooku: https://www.facebook.com/muzeumworzyszu/posts/820389818134716?pnref=story

30.09.2017

Dokumentacja fotograficzna wystawy plenerowej znajduje się poniżej:

WYSTAWA PLENEROWA 2018

fot. M.Jung

 

Planowana operacja zgodna jest z celami projektu grantowego, takimi jak cel ogólny 3 Lokalnej Strategii Rozwoju: „Poprawa konkurencyjności obszaru jako miejsca wypoczynku, prowadzenia działalności gospodarczej i zamieszkania”, cel szczegółowy 3.2: „Pobudzenie aktywności gospodarczej, społecznej i kulturalnej mieszkańców”, przedsięwzięcie 3.2.3: „Promowanie zachowania i upowszechniania dziedzictwa lokalnego, np. poprzez tworzenie wiosek tematycznych, odtwarzanie ginących zawodów, organizację wydarzeń́ promocyjnych, edukacyjnych, sportowo-rekreacyjnych - regionalnych i lokalnych”.

Operacja połączy działania prowadzone do tej pory w sferze wirtualnej przez grantobiorcę w ramach działań w Fundacji Poligon Kultury Gorzekały (stworzenie strony internetowej zawierającej zgromadzone zdjęcia oraz napisanie tekstów dotyczących historii miejscowości na podstawie zebranych informacji) z działaniami realnymi (organizacja wystawy w muzeum oraz ekspozycji plenerowej). Jest działaniem przywracającym lokalnej pamięci miejsca takie jak wsie zanikające (Gorzekały) i nieistniejące (Oszczywilki) przyczyniającym się do zwiększenia atrakcyjności turystycznej regionu LGD (możliwość dojazdu do Gorzekał rowerem z Orzysza oraz Bemowa Piskiego).

Operacja polega na promowaniu zachowania i upowszechniania dziedzictwa lokalnego wsi Gorzekały i Oszczywilki, w tym kościoła wpisanego do gminnej ewidencji zabytków i leśniczówki w Gorzekałach (zbudowanej w latach 20. ub. wieku), poprzez zaplanowanie, zaprojektowanie, utworzenie i zaprezentowanie wystawy muzealnej wraz z działaniami towarzyszącymi, takimi jak ekspozycja plenerowa, opracowanie katalogu wystawy i druk pamiątkowych kartek pocztowych.