Strefa Użytkownika

Działania Stowarzyszenia - 2012 rok

~~ Pomagamy Krystianowi po operacji

Wspomagamy rehabilitację Krystiana po operacji pod kierunkiem  rehabilitanta w domu, od X 2011 – VI 2012 r.

~~ Zajęcia logopedyczne – X 2011 – VI 2012

Ze środków własnych kontynuujemy zajęcia logopedyczne z uczniami wymagającymi terapii logopedycznej.

~~ Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze – II –VI 2012 r.

 Organizujemy uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych- naszym podopiecznym zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze, by wyrównać ich szanse rozwojowe.

~~ Zajęcia z rehabilitantem na sali gimnastycznej - „Pomóż nam być sprawnym” - IV – VII 2012 r.

We współpracy z Urzędem  Miejskim w Giżycku, Dyrekcją naszej szkoły oraz wolontariuszami- uczniami naszej szkoły  zorganizowaliśmy zajęcia rehabilitacyjne naszym podopiecznym. Dzięki tym zajęciom uczniowie:

- wzmocnili wiarę we własne możliwości,
- obniżyli poziomu lęku,
- stopniowe wzmocnili kontrolę emocji,
- usprawnili koordynację ruchową, przestrzenną i orientację w schemacie ciała,
- poznali i stosowali reguły gier i zabaw,
- usprawnili samodzielność w zakresie samoobsługi, zaradności, inicjatywy, pewności siebie i aktywności społecznej.

~~Zajęcia w Parku Wodny w Wilkasach –kontynuacja zajęć od II 2011r.

Dzięki sponsorom, wpłatom z 1%, ludziom dobrej woli oraz rodzicom usprawniamy nasze dzieci poprzez zajęcia na pływalni w Parku Wodnym w Wilkasach pod kierunkiem rehabilitanta.


~~ Organizacja półkolonii – „Radosne wakacje” VI – VII 2012r.

Dzięki  współpracy z Dyrekcją ZSZ nr 1, sponsorom, rodzicom i Radzie Rodziców przy naszej szkole zorganizowaliśmy wypoczynek letni 35 uczniom zdrowym i niepełnosprawnym, pod opieką Joanny Witek, Jadwigi Lemanskiej i  Anny Trześniewskiej.  Pogoda była wymarzona i pozwoliła na realizację bogatego programu.
                Nasz wypoczynek zaczęliśmy od wycieczki po naszym mieście, kolejny dzień spędziliśmy  na safari w Okrągłym. Dzięki słonecznej pogodzie kilkakrotnie  gościliśmy na plaży COS-u gdzie pod okiem ratowników kąpaliśmy się w jeziorze. Pogoda dopisała nam również w czasie rejsu statkiem „ Dźwina” pani Beaty Kurowickiej. Płynęliśmy w bardzo miłej atmosferze jeziorem Niegocin, Kanałem Łuczańskim i Wilkaskim. Kolejną atrakcją było  obejrzenie  piekarni państwa Aliny i Przemysława Gorodeckich w Świdrach, gdzie zostaliśmy bardzo mile przyjęci. Dzieci zobaczyły, jak przygotowuje się, a potem wypieka bułki, chleb, a także spróbowały gorących bułek prosto z  pieca oraz przepysznych ciastek.
       Pojechaliśmy też na wycieczkę  do Muzeum Kolejnictwa w Ełku, gdzie mogliśmy dotknąć każdy eksponat: od dawnego urządzenia do datowania kartonowych biletów, przez miniaturowe modele lokomotyw, po dalekopisy, telefony używane dawniej w pracy konduktorów, zawiadowców, dróżników. Następnie udaliśmy się w podróż kolejką wąskotorową do Sypitek i z powrotem do Ełku. Byliśmy także w Skansenie Pszczelarskim, gdzie zaglądaliśmy do ula oraz podziwialiśmy hodowlę  bażantów, przepiórek, gołębi  i innych ptaków .
   Wielką atrakcją dla naszych podopiecznych okazał się wyjazd do Kętrzyna, gdzie w kinie „Gwiazda” obejrzeliśmy film 3D „ Kopciuszek. Inna historia”. Wracając z Kętrzyna odwiedziliśmy Sanktuarium Maryjne w Świętej Lipce i wysłuchaliśmy koncertu organowego.
Niesamowitych wrażeń dostarczył dzieciom biwak z noclegiem w szkole, na materacach, w śpiworach oraz z nieoczekiwaną wizytą ducha. Zabawy i gry zespołowe w piłkę nożną , zbijaka i inne urozmaicały uczestnikom wolne chwile. Dzięki uprzejmości Dyrekcji Zespołu Szkół nr 1 mogliśmy korzystać z hali sportowej, sali spotkań, stołówki.
Życzliwość i wielką wyrozumiałość okazali nam  pracownicy GZK, pan Tomasz Kogut oraz kierowca pan Adam Wójcik, zapewniając nam bezpieczne przewozy autokarem o wdzięcznej nazwie „ Dzidziuś”.
Na zakończenie półkolonii uczestnicy otrzymali dyplomy i drobne upominki ufundowane przez państwo Łukaszewicz.
     Tak minęły dwa tygodnie, pełne emocji, wrażeń i wspaniałej zabawy. Uśmiechnięte  buzie naszych podopiecznych i wysoka frekwencja dowodzą, że zaplanowanie  takiego wypoczynku na Wilanowie było doskonałym pomysłem.

~~ JESTEŚMY ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO!

Po dwóch latach działalności w październiku 2012 roku nasze stowarzyszenie otrzymało status Organizacji Pożytku Publicznego. Otrzymanie statusu OPP jest dla nas dużym sukcesem i motywacją do dalszej pracy.
Dziękując za dotychczasowa współpracę  jednocześnie prosimy ludzi dobrej woli o wspieranie  działań Stowarzyszenia, prosimy o 1 %, dzięki któremu będziemy mogli uczynić więcej dla naszych podopiecznych.

~~ Festyn szkolny – X 2012r.

 Zorganizowaliśmy  w Zespole Szkół nr 1 Festyn szkolny, we współpracy z dyrekcją szkoły, Samorządem Uczniowskim, rodzicami, nauczycielami, pracownikami administracji i całej  społeczności szkolnej. Dochód z imprezy przeznaczony został na zajęcia rehabilitacyjne  naszych podopiecznych w Parku Wodnym. W programie Festynu odbył sie kiermasz ciast i loteria fantowa.

~~ Udział w II Jarmarku Bożonarodzeniowym – XII 2012 r.

Po raz drugi przedstawiliśmy na Jarmarku Bożonarodzeniowym nasze ozdoby świąteczne, które powstały w czasie warsztatów plastycznych członków stowarzyszenia. Dochód z ich sprzedaży przeznaczony został na organzację wypoczynku dzieci.

~~ Wigilia członków Stowarzyszenia z udziałem zaproszonych gości- XII 2012r.

Naszą uroczystość uświetnili zaproszeni goście: pani Burmistrz Jolanta Piotrowska, dyrektor MZOSi P pan Piotr Szulc oraz dyrekcja Zespołu Szkół nr 1- pani Ewa Lewińska i pani Anna Biraga. Wigilijne spotkanie rozpoczęło składanie życzeń świąteczno- noworocznych, łamanie się opłatkiem, podziękowania za wspólne chwile.
Spotkanie przy wigilijnym stole było okazją  do rozmów  o podopiecznych Stowarzyszenia- dzieciach niepełnosprawnych , ich trudnościach, radościach, sukcesach . Członkowie oraz zaproszeni goście obejrzeli też prezentację działań Stowarzyszenia na przestrzeni dwóch lat, jako podsumowanie naszej pracy.
Były to zajęcia rehabilitacyjne i dydaktyczno- wyrównawcze z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych,  spotkania ze specjalistami ( psycholog, logopeda, pedagog, dietetyk, kinezjolog), festyny szkolne,  kiermasze ciast, loterie fantowe, wykonywanie stroików świątecznych i coroczny udział w Jarmarku Bożonarodzeniowym, udział w projektach, grantach z Urzędu Miasta, organizowanie półkolonii integracyjnych i wiele innych działań na rzecz dzieci i ich rodzin.
Poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną, towarzyską i rehabilitacyjną wspieramy możliwie pełne usamodzielnianie się osób niepełnosprawnych oraz wdrażamy je do aktywnego życia społecznego.