Strefa Użytkownika

Działania Stowarzyszenia - 2011 rok

~~ Organizacja balu choinkowego dla naszych podopiecznych – I 2011r.

Bal przebierańców uatrakcyjniła wizyta Mikołaja z paczkami, które sprawiły dzieciom wiele radości.

~~Zajęcia w Parku Wodnym  w Wilkasach –rozpoczęcie zajęć na pływalni od II 2011r.

Zajęcia na pływalni pod kierunkiem rehabilitanta wspomagają rozwój dzieci z zaburzeniami ruchu, z wadami postawy i innymi wskazaniami do rehabilitacji ruchowej.

~~ Zajęcia z pedagogami specjalnymi – „Dajmy szansę uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych” - 7 II – 20 V 2011 r.

Zajęcia ogólnorozwojowe  prowadzone przez  oligofrenopedagogów z ZSZ nr 1, dofinansowane przez Urząd Miejski w Giżycku. W ramach tych zajeć uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych:

- usprawnili aktywność fizyczną, motorykę małą i dużą,
- wzmocnili wiarę we własne możliwości i wzrost samooceny,
- usprawnili  zaburzone funkcje,
 - nawiązali kontakty społeczne i współpracowali w zespołach,
- ukształtowali postawy otwartości,
- częściowo, w miarę swych możliwości rozwojowych nauczyli się kontrolować emocje,
- usprawnili koordynację ruchów,
- wzmocnili motywację i pozytywny stosunek do wykonywanych zadań,
- nauczyli się podporządkowywać regułom zabaw i zespołowych gier,
- usprawnili samodzielność w zakresie samoobsługi, zaradność, inicjatywę, pewność siebie i aktywność społeczną.

~~" Bajkowe wakacje " - organizacja półkolonii 27 VI- 8 VII 2011r.
Półkolonie " Bajkowe wakacje" zorganizowaliśmy od 27 czerwca do 8 lipca 2011roku, przy  współpracy Dyrekcji szkoły, Kuratorium Oświaty i Wychowania w Olsztynie.
Podczas półkolonii uczniowie   o specjalnych potrzebach zmobilizowali się do pokonywania własnych słabości i zdobywali umiejętność  radzenia sobie z własnymi ograniczeniami.
Uczniowie pełnosprawni przekonali się, iż wszystkie dzieci lubią się bawić, chcą mieć kolegów i chętnie się śmieją, a pomagając słabszym kolegom, ukształtowali  właściwe postawy społeczne. Uczestnicy wypoczynku wzięli udział w wielu wycieczkach, m. in. do Reszla, Świętej Lipki, Galindii. Z wiedzali też zabytki naszego miasta. Słoneczna pogoda sprzyjała także kąpielom słonecznym i wodnym na plaży COS.


~~Festyn szkolny na rzecz Krystiana – X 2011r.
Dochód z festynu przeznaczony został  na rehabilitację chłopca. Zorganizowany przy współpracy dyrekcji szkoły, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych, Samorządu Uczniowskiego, rodziców i całej społeczności szkolnej, która aktywnie się włączyła w akcję. W ramach festynu każda klasa przygotowała atrakcje takie jak: sala wróżb, salon fryzur, salon kosmetyczny, sala origami, sala "randki w ciemno", salon gier, salon fotograficzny. Odbyła się też loteria fantowa, koncert skrzypcowy oraz kiermasz ciast, przygotowanych przez członków stowarzyszenia.

~~Warsztaty rodzinne - XII 2011r.

Warsztaty plastyczne dla rodziców i dzieci, podczas których powstały piękne stroiki świąteczne,aniołki, bombki i inne ozdoby bożonarodzeniowe na II Jarkark Bożonarodzeniowy.

~~Udział w II Jarmarku Bożonarodzeniowym – XII 2011 r.

Na Jarmarku zorganizowanym przez Urzad Miejski w Giżycku zaprezentowalismy włąsnoręcznie wykonane ozdoby świąteczne.