Strefa Użytkownika

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

 Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze  z języka polskiego II –VI 2012 r. zorganizowane w celu:
 -pomocy uczniom mającym trudności z języka polskiego,
- wzmocnienia wiary ucznia we własne możliwości, poprzez pokonywanie trudności szkolnych.

Projekt zrealizowany  ze środków własnych stowarzyszenia.