Strefa Użytkownika

Zajęcia logopedyczne

 Zajęcia logopedyczne – X 2011r. – VI 2012r. miały na celu;
 -korygowanie wad wymowy dzieci,
 -nabywanie umiejętności komunikowania się,
 - wzbogacanie słownictwa.

Projekt ze środków własnych stowarzyszenia.