Strefa Użytkownika

Zajęcia w Parku Wodnym w Wilkasach

Zajęcia w Parku Wodnym w Wilkasach z rehabilitantem –od II 2011r. nadal trwają  dzięki środkom własnym, sponsorom i rodzicom,  ich organizacja służy:
 -osiąganiu wyższego  poziomu sprawności w zakresie rozwoju ruchowego, aktywności fizycznej
 - rewalidacji zaburzonych funkcji ruchowych,
 - niwelowaniu sytuacji lękowych w celu ochrony zdrowia psychicznego.