Strefa Użytkownika

„Pomóż nam”

„Pomóż nam” -zajęcia z psychologiem , od 14 lutego – 30 września 2013 r.– mające na celu:

• kształtowanie pozytywnego stosunku ucznia do własnej osoby,
• uświadamianie pełnego obrazu własnego ciała,
• rozwijanie poczucia tożsamości i niezależności, budowanie poczucia własności,
• uwrażliwienie na nastroje i stany emocjonalne rówieśnika, rozpoznawanie i nazywanie emocji,
• nauka radzenia sobie w sytuacjach trudnych, wyrażania protestu, aprobaty.
Projekt współfinansowany przez Urząd Miejski w Giżycku.