Strefa Użytkownika

„Niepełnosprawny nie znaczy gorszy”

" Niepełnosprawny nie znaczy gorszy”- zajęcia ogólnorozwojowe prowadzone przez oligofrenopedagogów z Zespołu Szkół  nr 1,

 od 8 lutego do 10 maja 2013 r., ich celem było;
- mobilizowanie dzieci o  specjalnych potrzebach  do pokonywania, własnych słabości i radzenia sobie z własnymi ograniczeniami,
- usprawnianie  samodzielności w zakresie samoobsługi, zaradności, inicjatywy, pewności siebie i aktywności społecznej,

Projekt współfinansowany przez Urząd Miejski w Giżycku.