Strefa Użytkownika

" Trzeźwy umysł- zdrowy umysł"- projekt profi

 

„TRZEŹWY UMYSŁ- ZDROWY UMYSŁ”

To tytuł programu profilaktycznych zajęć teatralnych  dla dzieci i młodzieży w zakresie profilaktyki antyalkoholowej, w którym uczestniczą uczniowie klas VI integracyjnych Zespołu Szkół nr 1 w Giżycku w sobotnie przedpołudnia, pod kierunkiem pedagogów wspomagających: Joanny Witek i Anny Trześniewskiej.

Młodzi ludzie poprzez prezentację multimedialną poznali zagrożenia występujące w szkole i środowisku, związane z nadużywaniem alkoholu, używaniem  alkopopów, napojów energetycznych, oraz Internetem  i cyberprzemocą.  Poprzez odegrane scenki dramowe  przedstawili  postawy asertywne w kontaktach z innymi i umiejętność odmawiania w sytuacjach mogących narazić je na jakiekolwiek niebezpieczeństwo. Warsztaty z psychologiem uświadomiły uczniom rodzaje  i skutki   uzależnień od alkoholu, alkopopów, a także  od Internetu i problematykę cyberprzemocy.

Podczas sobotnich zajęć nie ma czasu na nudę, gdyż  uczniowie inspirowani są do działań artystycznych: plastycznych, teatralnych, pobudzających wyobraźnię.

Praca w grupach i zespołach sprzyja integracji dzieci niepełnosprawnych ze zdrowymi. W ramach programu odbędą się też spotkania z policjantem i pielęgniarką, którzy w sposób profesjonalny powiedzą o niebezpieczeństwach jakie niesie ze sobą spożywanie alkoholu przez młodzież. Wskażą również właściwe reakcje w zetknięciu z problemem.

Uświadomimy też rodzicom  dorastających dzieci o współczesnych zagrożeniach i sposobach ich rozpoznawania oraz profilaktyki. Efektem końcowym programu będzie przygotowywany od marca spektakl teatralny pod tytułem „ Całkiem inna bajka o królewnie Śnieżce” Warsztaty  te promują też zdrowy styl życia, toteż  nie brakuje w nich zajęć ruchowych, gry w piłkę nożną, koszykówkę.

Program finansowany  przez Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej z pewnością przyniesie uczniom wymierne rezultaty, a tymczasem stanowi atrakcyjną formę spędzania czasu wolnego.

Program finansowany przez Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku.

Zobacz zdjęcia w Galerii