Strefa Użytkownika

Żyj zdrowo

  

    Realizacja zadania wspierana przez Starostwo Powiatowe w Giżycku.

Realizacji zadania publicznego profilaktyka i promocja zdrowia - zajęcia promujące zdrowy styl życia-  

 " ŻYJ ZDROWO" -   20 II 2014r. do 15 VI 2014r.

Główne założenia zajęć:

 1. Rozwijanie umiejętności zapewniających bezpieczeństwo w różnych miejscach publicznych.
 2. Poznawanie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas gier i zabaw ruchowych.
 3. Bezpieczne dla siebie i innych posługiwanie się narzędziami i przyborami.
 4. Rozumienie konieczności właściwego zachowania się na drogach i ulicach.
 5. Zwracanie uwagi na umiejętne i kulturalne zachowanie się w czasie posiłku.
 6. Podkreślenie roli właściwego odżywiania, zwłaszcza w okresie dorastania.
 7. Zachęcanie do spożywania zdrowych produktów, dużej ilości warzyw i owoców.
 8. Rozumienie znaczenia umiaru w jedzeniu słodyczy.
 9. Wyrabianie nawyków higienicznych i zamiłowania do czystości.
 10. Dbanie o higienę układu nerwowego i narządów zmysłu.
 11. Rozumienie potrzeby kontrolowania i leczenia zębów.
 12. Wyrabianie zamiłowania do wycieczek i aktywności ruchowej jako źródła zdrowia, radości, rekreacji i wypoczynku.
 13. Stworzenie warunków do rozwijania aktywnej i twórczej działalności ruchowej.
 14. Rozwijanie ogólnej sprawności i koordynacji ruchowej poprzez systematyczne organizowanie gimnastyki, zabaw ruchowych, zawodów sportowych.
 15. Zachęcanie dzieci do wszelkich samorzutnych zabaw związanych z ruchem.

Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych w wyniku terapii prowadzonej przez pedagoga specjalnego:

Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych w wyniku zajęć prowadzonych przez pedagoga specjalnego:

 • wyrobi nawyki przestrzegania zasad bezpieczeństwa
 • będzie bardziej świadomym zdrowego stylu życia
 • będzie dbał o higienę osobistą i swojego otoczenia
 • lepiej zrozumie, co należy jeść, aby być zdrowym
 • kulturalnie zachowa się w czasie posiłku i miejscu publicznym
 • wykaże się aktywnością i sprawnością ruchową
 • zrozumie potrzebę ruchu i aktywności całego ciała jako źródła zdrowia
 • zdobędzie motywację i pozytywny stosunek do wykonywanych zadań,
 • usprawni samodzielność w zakresie samoobsługi, zaradność, inicjatywę, pewność siebie i aktywność społeczną,
 • pozna tajniki sztuki przygotowywania zdrowych posiłków,
 • pozna zasady prawidłowego zachowania się w miejscu publicznym.

Zobacz zdjęcia w Galerii.