Strefa Użytkownika

„W zdrowym ciele, zdrowy duch”

„W zdrowym ciele, zdrowy duch”-  zajęcia na pływalni- 13 I 2014r. - 30 VI 2014r.

Prowadzenie zajęć fizjoterapeutycznych na basenie dla uczniów niepełnosprawnych ma na celu:
 - rozwój ruchowy oraz zapobieganie pogłębianiu się niepełnosprawności fizycznej
- rozwijanie aktywności fizycznej dzieci
- rewalidację zaburzonych funkcji ruchowych
- ćwiczenie koordynacji ruchowej uczniów
- usprawnianie motoryki małej i dużej
- niwelowanie sytuacji lękowych w celu ochrony zdrowia psychicznego
- motywowanie do działań, aktywizowanie, wzmacnianie, wyciszanie
- nabywanie wiary we własne siły i możliwości
- wspomaganie synchronizacji i współpracy półkul mózgowych
- utrwalanie kierunków i stosunków przestrzennych
-motywowanie uczniów z obniżonym napięciem mięśniowym do wykonywania większej  ilości ćwiczeń

Projekt został dofinansowany przez Urząd Miejski w Giżycku.