Strefa Użytkownika

Dajmy szansę uczniom o specjalnych potrzebach

Zajęcia z pedagogami specjalnymi – „Dajmy szansę uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych” w okresie 7 II – 20 V 2011r. – prowadzone przez  oligofrenopedagogów  z ZSZ nr 1, miały na celu:
- wzmocnienie  wiary we własne możliwości i wzrost samooceny ucznia ,
 -usprawnienie zaburzonych funkcji ,
 -zdobycie  motywacji i pozytywnego  stosunku ucznia do wykonywanych    zadań.

Projekt współfinansowany przez Urząd Miejski w Giżycku.