Strefa Użytkownika

Nowe projekty w roku 2015

Bardzo się cieszymy, że chociaż część napisanych przez nas wniosków o granty do Urzędu Miejskiego, Starostwa Powiatowego i PCPR-u na zajęcia dodatkowe organizowane dla dzieci niepełnosprawnych w integracji ze zdrowymi uzyskała wsparcie. Urząd Miejski dofinansował nam projekty: „Radość życia”- zajęcia ogólnorozwojowe, „Każdy jest ważny”- zajęcia z psychologiem oraz VII Integracyjną Spartakiadę Sportową „Sport to zdrowie!”. We wrześniu b.r. odbędzie się też II Integracyjny Turniej Pływacki „ Pływak na medal” dzięki współfinansowaniu przez PCPR. Organizujemy też dzieciom zajęcia artystyczno-teatralne i zajęcia metodą Weroniki Sherborne prowadzone przez pedagogów wspomagających oraz zajęcia rehabilitacyjne pod kierunkiem fizjoterapeuty na pływalni w Parku Wodnym. Projekty te realizujemy dzięki wpływom 1 % oraz indywidualnym darczyńcom, za co bardzo DZIĘKUJEMY! W TYM ROKU TAKŻE PROSIMY O WSPARCIE NASZYCH ZADAŃ 1%.