Strefa Użytkownika

„ Być pełnosprawnym, to tak naprawdę żadna zasługa to dar, który każdemu z nas, o każdym czasie może być odebrany. Pozwólmy więc niepełnosprawnym i członkom ich rodzin w jak najbardziej naturalny sposób włączyć się w nasze życie. Chcielibyśmy dać im pewność, że jesteśmy jednością”  

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych - \" Podaruj dziecku radość\"

 ~~     Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych-
    „ Podaruj dziecku radość” przy Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi       
w Giżycku

                    ul. Wiejska 50, tel. 502 780 304,

                      e-mail: podarujradosc@vp.pl  
                      www.ngomazury.pl/organizacja/podarujradoscorgpl

                      nr KRS : 0000358101
                      nr konta: MBS 93 9343 0005 0015 8860 2000 0010

FOTORELACJA Z VI Integracyjnego Turnieju Pływackiego na fb stowarzyszenia.

 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE I FINANSOWE OPP ZA 2018 ROK ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE:

https://sprawozdaniaopp.niw.gov.pl/

 

 

ZAPRASZAMY NA DOŻYNKI W MIŁKACH, BĘDZIEMY TAM RAZEM ZE SPÓŁDZIELNIĄ SOCJALNĄ RAZEM :)

AKTYWNE  WAKACJE- INTEGRACYJNE PÓŁKOLONIE 

24 CZERWCA- 5 LIPCA 2019 R.

FOTORELACJA Z PÓŁKOLONII NA FB STOWARZYSZENIA :) 

 

 

12  czerwca 2019r. w hali sportowej SP 3 odbyła się XI Integracyjna Spartakiada Sportowa "ŻYJ ZDROWO- NA SPORTOWO!"

 Fotorelacja na FB :)

                

 

 

6 kwietnia o 11.00 odbył się  IV MARSZOBIEG DLA AUTYZMU

pod Honorowym Patronatem Starosty giżyckiego Mirosława Drzażdżewskiego,

projekt wspłfinansowany przez Powiat Giżycki. 

FOTORELACJA NA FB STOWARZYSZENIA :) 

 

  

 

Szanowni Państwo!

Nadszedł czas rozliczeń podatkowych. Prosimy o przekazanie 1% na działania naszego Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych - uczniów obecnej Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi  w Giżycku.

Datki z 1 % pozwalają na:

- organizowanie atrakcyjnego wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci

Oprócz tego na rzecz naszych dzieci organizujemy:

- wspaniałe Integracyjne półkolonie

- zajęcia rehabilitacyjne w wodzie z fizjoterapeutą,

- zajęcia i terapie z psychologiem, logopedą,

- Integracyjny Turniej Pływacki,

- Integracyjną Spartakiadę Sportową,

- MARSZOBIEG DLA AUTYZMU,

- Rodzinny piknik na Wzgórzu Św. Brunona,

-Mikołajkowe zabawy w wodzie,

- zajęcia ogólnorozwojowe, teatralno- plastyczne, edukacyjne,

- wycieczki, spotkania rodzinne Członków i dzieci,

- paczki świąteczne,

oraz wiele innych działań :)

-wspieramy rodziny naszych dzieci poprzez dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego, wizyt u specjalistów.

DZIĘKUJEMY ZA DOTYCHCZASOWE WSPARCIE 1% I PROSIMY W TYM ROKU RÓWNIEŻ!

 

Z  WASZĄ  POMOCĄ MOŻEMY UCZYNIĆ WIĘCEJ, DZIAŁAĆ

LEPIEJ I SKUTECZNIEJ!

                                                   

 ~~     Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych-
    „ Podaruj dziecku radość” przy Zespole Szkół nr 1 w Giżycku
                    ul. Wiejska 50, tel. 502 780 304,

                      e-mail: podarujradosc@vp.pl  
                      www.ngomazury.pl/organizacja/podarujradoscorgpl          
  nr KRS : 0000358101
  nr konta: MBS 93 9343 0005 0015 8860 2000 0010

MISJA STOWARZYSZENIA: 

~Działalność Stowarzyszenia, w trosce o równe szanse edukacyjne oraz ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową osób niepełnosprawnych, skierowana jest w szczególności na rzecz uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Giżycku.                                  

Celem Stowarzyszenia jest:
a) dzielenie się osobistym doświadczeniem, przydatnymi informacjami, nadzieją, siłą i mądrością, emocjami i uczuciami, pomysłami, w rozwiązywaniu trudnych sytuacji, sposobami skutecznego radzenia sobie z problemami,
b) nawiązywanie współpracy z instytucjami, które zajmują się osobami niepełnosprawnymi,
c) prowadzenie zajęć terapeutycznych dla uczniów niepełnosprawnych,
d) nawiązywanie współpracy z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń dotyczących problemów osób niepełnosprawnych,
e) organizowanie imprez okolicznościowych propagujących cele i idee Stowarzyszenia,
f) prowadzenie działalności integrującej osoby zdrowe i    niepełnosprawne poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną, towarzyską i rehabilitacyjną,
g) inspirowanie i wspomaganie pozytywnej aktywności dzieci niepełnosprawnych w środowisku rodzinnym, szkolnym i lokalnym,
h) wspieranie możliwie pełnego usamodzielniania się dzieci niepełnosprawnych,
i) wdrażanie dzieci niepełnosprawnych do aktywnego życia społecznego,
j) prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej w stosunku do rodziców i innych osób mających kontakt  z osobami niepełnosprawnymi,
k) prowadzenie działalności informacyjnej i popularyzatorskiej.

Stowarzyszenie realizuje cele statutowe poprzez:
a) społeczną pracę członków,
b) współpracę z organami władzy, organizacjami i instytucjami,
c) pozyskiwanie sponsorów spośród instytucji gospodarczych i społecznych oraz osób prawnych,
d) organizację zajęć i imprez integracyjnych,
e) organizowanie integracyjnych form wypoczynku dla uczniów zdrowych i niepełnosprawnych,
f) prowadzenie różnych form pomocy dla rodzin osób niepełnosprawnych.

 


ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO.

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą (podmiot wpisany jest do rejestru przedsiębiorców).

Organizacja założona w 2010 roku.

Forma prawna organizacji : Stowarzyszenie.

Stan organizacji : Działa.

Władze organizacji


Osoba Pełniona funkcja
Joanna Witek prezes
Anna Irena Trześniewska wiceprezes
Alicja Agata Kurzynowska członek

Obszar działań

Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działania wspierające
Działania charytatywne
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych
Ochrona zdrowia
Ochrona i promocja zdrowia
Nauka, kultura, ekologia
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
Działania międzynarodowa, wspólnoty lokalne, aktywność społeczna
Promocja i organizacja wolontariatu
Sport, turystyka, wypoczynek
Wypoczynek dzieci i młodzieży