Strefa Użytkownika

„ Być pełnosprawnym, to tak naprawdę żadna zasługa to dar, który każdemu z nas, o każdym czasie może być odebrany. Pozwólmy więc niepełnosprawnym i członkom ich rodzin w jak najbardziej naturalny sposób włączyć się w nasze życie. Chcielibyśmy dać im pewność, że jesteśmy jednością”  

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych - \" Podaruj dziecku radość\"

 ~~     Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych-

    „ Podaruj dziecku radość” przy Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi       w Giżycku

                    ul. Wiejska 50, tel. 502 780 304,

                      e-mail: podarujradosc@vp.pl  
                      www.ngomazury.pl/organizacja/podarujradoscorgpl

                      nr KRS : 0000358101
                      nr konta: MBS 93 9343 0005 0015 8860 2000 0010

 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE I

MERYTORYCZNE ZA ROK  2019 ZNAJDUJE

SIĘ NA STRONIE:

https://www.niw.gov.pl/opp/sprawozdania-opp/

 

APTECZKA POMOCY EMOCJONALNEJ 

ZADANIE WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ GIŻYCKO 

 

 

Dziękujemy za udział  w „V Marszobiegu dla autyzmu”, który odbył się dnia

26 września 2020 r. (sobota) w godz. 11:00-14:00 pod Honorowym

Patronatem Starosty Giżyckiego Mirosława Dariusza

Drzażdżewskiego.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Powiatu Giżyckiego.

 

 

                     ALYTUS NA LITWIE 

Pobyt w Alytus na Litwie w ramach projektu Sport bez barier Erasmus +, to niezwykle cenna

wymiana doświadczeń międzynarodowych, spotkanie grupy wspaniałych społeczników, wnioski

do dalszej pracy na rzecz osób niepełnosprawnych i niezwykła atmosfera. Dziękujemy Pani dyrektor Małgorzacie Czopińskiej za włączenie nas w projekt oraz możliwość prezentacji w Alytus naszych dobrych praktyk w zakresie sportu.


ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO.

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą (podmiot wpisany jest do rejestru przedsiębiorców).

Organizacja założona w 2010 roku.

Forma prawna organizacji : Stowarzyszenie.

Stan organizacji : Działa.

Władze organizacji


Osoba Pełniona funkcja
Joanna Witek prezes
Anna Irena Trześniewska wiceprezes
Alicja Agata Kurzynowska członek

Obszar działań

Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działania wspierające
Działania charytatywne
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych
Ochrona zdrowia
Ochrona i promocja zdrowia
Nauka, kultura, ekologia
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
Działania międzynarodowa, wspólnoty lokalne, aktywność społeczna
Promocja i organizacja wolontariatu
Sport, turystyka, wypoczynek
Wypoczynek dzieci i młodzieży