Strefa Użytkownika

„ Być pełnosprawnym, to tak naprawdę żadna zasługa to dar, który każdemu z nas, o każdym czasie może być odebrany. Pozwólmy więc niepełnosprawnym i członkom ich rodzin w jak najbardziej naturalny sposób włączyć się w nasze życie. Chcielibyśmy dać im pewność, że jesteśmy jednością”  

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych - \" Podaruj dziecku radość\"

  ~~     Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych-

    „ Podaruj dziecku radość” przy Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi       w Giżycku

                    ul. Wiejska 50, tel. 502 780 304,

                      e-mail: podarujradosc@vp.pl  
                      www.ngomazury.pl/organizacja/podarujradoscorgpl

                      nr KRS : 0000358101
                      nr konta: MBS 93 9343 0005 0015 8860 2000 0010

 

 

WSZYSTKIM DARCZYŃCOM

DZIĘKUJEMY ZA WPŁATY  1% 

W TYM ROKU PROSIMY O 1,5%

 

 **********************************************

 

*********************************************************************************************************************************************************

VIII MARSZOBIEG  DLA AUTYZMU

        POD PATRONATEM HONOROWYM 

            STAROSTY POWIATU GIŻYCKIEGO 

              DARIUSZA DRZAŻDŻEWSKIEGO 

                       1 KWIETNIA 2023R.

 

           ZADANIE WSPÓŁFINANSOWANE

                   PRZEZ POWIAT GIŻYCKI

FOTORELACJA NA FB  STOWARZYSZENIA-ZAPRASZAMY :)

           

***************************************************************************************************************************

W 2022 ROKU ZREALIZOWANO  PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE

PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ GIŻYCKO:

1. PLECAK NASTOLATKA PEŁEN EMOCJI

- terapie realizowane przez pedagogów specjalnych - trening psychoedukacyjny w zakresie pomocy emocjonalnej dzieciom w okresie dojrzewania.

 

2. CORAZ LEPIEJ MÓWIĘ!

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE.

 

FOTORELACJE Z  ZREALIZOWANYCH DZIAŁAŃ NA FB STOWARZYSZENIA

***************************************************************************************************************************

WSPÓŁPRACA SUKCESEM W TERAPII 

SPOTKANIE EKSPERTÓW 

3 i 14 grudnia 2020roku 

                       prezentacja Stowarzyszenia

*************************************************************************************************************************

 

APTECZKA POMOCY EMOCJONALNEJ 

ZADANIE WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ GIŻYCKO 

w 2020 roku

W 2020 roku Stowarzyszenie realizowało grant, współfinansowany przez Gminę Miejską Giżycko "Apteczka pomocy emocjonalnej:- terapie realizowane przez pedagogów specjalnych w ramach pomocy emocjonalnej dzieciom. W projekcie uczestniczyło 16 dzieci- uczniów czwartych klas integracyjnych SP nr 3. Pomimo pandemii zorganizowaliśmy warsztaty oraz za zgodą Pana Burmistrza warsztaty online, a także częściowo wycieczki, gdyż obostrzenia uniemożliwiły realizację niektórych wyjść i wycieczek.

Rezultatem realizacji zadania "Apteczka pomocy emocjonalnej" są:

- przeprowadzone systematycznie warsztaty dla dzieci , w tym warsztaty online (w związku z pandemią i obostrzeniami), będące treningiem w zakresie pomocy emocjonalnej, w których wzięło udział 16 dzieci

- zorganizowane wyjścia i wycieczki wyjazdowe 16 dzieci w ramach treningu w zakresie emocjonalnym , wg harmonogramu zmodyfikowanego w związku z pandemią i ograniczeniami ( restauracja, Park linowy, sala zabaw Miejska dżungla)

- integracja dzieci, dzieci znają sposoby na wyrażanie i opanowanie emocji

- zainteresowana tematyką została lokalna społeczność ( zdjęcia na fb i stronie stowarzyszenia, rozmowy z rodzicami dzieci)

Realizacja zadania pozwoliła na zmiany społeczne:

- lepsze funkcjonowania dzieci z deficytami rozwojowymi w relacjach z innymi, w środowisku społecznym, które okazało się niezwykle ważne w czasie pandemii i izolacji społecznej dzieci z deficytami oraz ich zdrowych rówieśników

- dzieci rozpoznają , nazywają emocje oraz coraz lepiej radzą sobie z nimi, stosując swoje Apteczki pomocy emocjonalnej, stworzone w czasie zajęć

- dzięki integracji ze zdrowymi rówieśnikami, dzieci niepełnosprawne współpracowały, współzawodniczyły oraz odpowiednio zachowały się w trudnych sytuacjach, w czasie warsztatów oraz wyjść i wycieczek

- dzieci z zaburzeniami emocji łatwiej radziły sobie z emocjami w czasie pandemii.

Każde dziecko otrzymało upominek na zakończenie projektu ( klocki LEGO, słodycze) oraz zakupione zostały drobne pomoce dydaktyczne do zajęć rewalidacyjnych w klasie (książki, klocki LEGO).

Powyższe rezultaty i zmiany społeczne pokazała ewaluacja projektu w postaci ankiet dla dzieci- uczestników oraz ich rodziców.

Wyniki ankiet przedstawione na zdjęciach, wskazują w 100 % na zasadność realizacji tego typu zajęć, zarówno w opinii rodziców jak i dzieci- uczestników

 


ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO.

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą (podmiot wpisany jest do rejestru przedsiębiorców).

Organizacja założona w 2010 roku.

Forma prawna organizacji : Stowarzyszenie.

Stan organizacji : Działa.

Władze organizacji


Osoba Pełniona funkcja
Joanna Witek prezes
Anna Irena Trześniewska wiceprezes
Alicja Agata Kurzynowska członek

Obszar działań

Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działania wspierające
Działania charytatywne
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych
Ochrona zdrowia
Ochrona i promocja zdrowia
Nauka, kultura, ekologia
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
Działania międzynarodowa, wspólnoty lokalne, aktywność społeczna
Promocja i organizacja wolontariatu
Sport, turystyka, wypoczynek
Wypoczynek dzieci i młodzieży