Strefa Użytkownika

Stowarzyszenie Promocji Tańca LECDANCE

 

 


Organizacja założona w 2013 roku.

Forma prawna organizacji : Stowarzyszenie.

Stan organizacji : Działa.

Władze organizacji


Osoba Pełniona funkcja
Mariusz Korzeb Prezes
Ewa Jenek - Dudar Wiceprezes
Ireneusz Malinowski Skarbnik
Małgorzata Kulik Członek zarządu
Krzysztof Stefaniuk Członek Zarządu

Obszar działań

Nauka, kultura, ekologia
Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Działania międzynarodowa, wspólnoty lokalne, aktywność społeczna
Działania wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Sport, turystyka, wypoczynek
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Wypoczynek dzieci i młodzieży
Inne
promocja tańca
element kultury
wychowanie i edukacja
upowszechnianie tańca
rekreacja ruchowa