Strefa Użytkownika

Wydarzenia :

dodano 2016-09-15 data wydarzenia 2016-09-24
Centrum Organizacji Pozarządowych Giżycko zaprasza na szkolenie „Nowe druki ofert, umów i sprawozdań w zakresie zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym z uwzględnieniem Rozporządzenia MRPiPS z 17 sierpnia 2016 r.”


strona 1/1