Strefa Użytkownika

Działalność i finansowanie

W 2011 roku w ramach partnerstwa pomiędzy Stowarzyszeniem Wspólnota Mazurska i Stowarzyszeniem Współpracy Francusko-Mazurskiej powstało Centrum Organizacji Pozarządowych Giżycko (COP Giżycko). Obie organizacje podjęły misję wpierania trzeciego sektora w powiecie giżyckim w formie doradztwa, szkoleń, animacji, inkubatorów aktywności obywatelskiej, wsparcia technicznego, informowania i promocji oraz nawiązywania dialogu z instytucjami samorządowymi. 

Od 01 maja 2011 roku do  31 maj 2012 roku COP Giżycko funkcjonowało w ramach projektu „COP-Giżycko na rzecz aktywności społecznej w okresie od 2011-05-01 do 2012-05-31”. Projekt finansowany był ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2011 przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Dodatkowe wsparcie w ramach wkładu własnego otrzymaliśmy ze środków Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz Starostwa Powiatowego w Giżycku. Pomoc otrzymaliśmy również ze strony Urzędu Miejskiego w Giżycku oraz z Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych i Sieci Wspierania Rozwoju Lokalnego „Herold” a także dzięki pracy wolontariuszy.

Od czerwca 2012 roku zadania Centrum Organizacji Pozarządowych Giżycko realizowane były przez Stowarzyszenie Wspólnota Mazurska.

W roku 2013 przedsięwzięcia realizowane były dzięki wsparciu Starostwa Powiatowego w Giżycku w ramach  dwóch projektów „COP Giżycko na rzecz aktywności społecznej III”  w okresie 04 maja 2013 r. do 31 lipca 2013 r. (przyznana dotacja w kwocie 4000 zł) i  ”COP Giżycko na rzecz aktywności społecznej III – wkład własny FIO 2013 (przyznana dotacja w kwocie 2000 zł, wsparcie Urzędu Miasta w Giżycku poprzez udostępnienie pomieszczenia na podstawie umowy najmu na realizację zadań COP Giżycko, FIO – Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – Departament Pożytku Publicznego w ramach projektu „COP Giżycko na rzecz aktywności społecznej III” realizowany w okresie 01 maja 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. (przyznana dotacja: 47 500,27 zł) oraz  pomocy wolontariuszy, którym dziękujemy za wsparcie.

W 2014 roku zadania COP Giżycko realizowane były w porozumieniu partnerskim przez Stowarzyszenie Wspólnota Mazurska, Fundację Cultura CiviCa i Giżyckie Stowarzyszenie Wędkarskie.  

W 2014 r. środki na realizację zadań Centrum Organizacji Pozarządowych pozyskane zostały ze Starostwa Powiatowego w Giżycku w ramach projektu „COP Giżycko na rzecz aktywności społecznej IV” realizowana w okresie 01 maja 2014 r. do 31 października 2014 r. (przyznana dotacja na kwotę 5000 zł) oraz Urzędu Marszałkowskiego w ramach projektu „www.ngomazury.pl” w okresie od 01 kwietnia 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r. (przyznana dotacja na kwotę 4000 zł).

Od 2015 roku zadania COP Giżycko realizowane są w porozumieniu partnerskim przez Fundację Cultura CiviCa i Giżyckie Stowarzyszenie Wędkarskie.  

W 2015 r. środki na realizację zadań na rzecz organizacji Powiatu Giżyckiego pozyskane zostały ze Starostwa Powiatowego w Giżycku w ramach projektu „COP Giżycko na rzecz aktywności społecznej V” realizowana w okresie 01 kwietnia 2015 r. do 30.09.2015 r. (przyznana dotacja na kwotę 5000 zł.

W 2016 r. zadania COP Giżycko  realizowane będą z środków pozyskanych ze Starostwa Powiatowego w Giżycku w ramach projektu „COP Giżycko na rzecz aktywności społecznej powiatu giżyckiego VI” realizowana w okresie 01 maja 2016 r. do 31 października 2016 r. (przyznana dotacja na kwotę 5000 zł.