Strefa Użytkownika

Centrum Organizacji Pozarządowych


Organizacja założona w 2011 roku.

Forma prawna organizacji : Nieposiadająca osobowości prawnej grupa lub inicjatywa.

Stan organizacji : W zawieszeniu.

Obszar działań

Działania międzynarodowa, wspólnoty lokalne, aktywność społeczna
Promocja i organizacja wolontariatu
Działania wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Wspieranie organizacji pozarządowych