Strefa Użytkownika

NGOMAZURY.PL jest portalem organizacji pozarządowych i osób uczestniczących w życiu społecznym regionu Mazur. To wirtualne miejsce, gdzie NGO`sy mają możliwość założenia i prowadzenia swojej strony internetowej by móc komunikować się i promować w sieci.

Aktualności :

dodano 2014-05-25
Polski sektor pozarządowy wypracowuje swoją strategię rozwoju. Tematy do opracowania przez ngo Warmii i Mazur to organizacje pozarządowe i inicjatywy obywatelskie w rozwoju lokalnym małych społeczności oraz Trzeci sektor dla Polski.
dodano 2014-05-07
III sektor pomaga innym – teraz czas, żeby pomógł sobie!
dodano 2014-03-25
Czym się różni marketing firmy komercyjnej od organizacji non-profit? Cele, metody, podejście i jeszcze raz – pieniądze. Poza największymi organizacjami pożytku publicznego, które nie rzadko przeznaczają setki tysięcy złotych na reklamy w pełni komercyjne, aby uzyskać 1% naszego podatku – istnieje


strona 7/7

Najnowsze Wiadomości :

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Wojewódz. Warm-Maz.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018

Konkursy ofert w programie MRPiPS: Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu sp

Minister Rodziny,Pracy i Polityki Społecznej ogłosiła otwarte konkursy ofert w Programie pn.: „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020”. Oferty należy składać do 2 stycznia 2018 r.

Granty 2018 - nabór ofert klubów sportowych

Burmistrz Giżycka ogłosza otwarty konkurs ofert dedykowany klubom sportowym na wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Giżycka w zakresie dofinansowania szkolenia sportowego. Nabór od 8 do 29 grudnia 2017 r.

Załóż Profil Organizacji w Serwisie