Strefa Użytkownika

NGOMAZURY.PL jest portalem organizacji pozarządowych i osób uczestniczących w życiu społecznym regionu Mazur. To wirtualne miejsce, gdzie NGO`sy mają możliwość założenia i prowadzenia swojej strony internetowej by móc komunikować się i promować w sieci.

Aktualności :

dodano 2014-05-08
Centrum Organizacji Pozarządowych Giżycko zaprasza na bezpłatne szkolenie z zakresu tworzenia stron na Portalu NGOMAZURY.PL
dodano 2014-10-05
Wspólnie podejmijmy inicjatywę i wyraźmy swoje stanowisko wypełniając petycję.
dodano 2014-07-17
Mikrodotacje dla grup nieformalnych, samopomocowych i młodych organizacji pozarządowych działających w woj. warmińsko-mazurskim. Celem programu mikrodotacji jest zwiększenie zaangażowania mieszkańców w życie publiczne, poprzez wspieranie inicjatyw oddolnych.
dodano 2014-07-08
Kancelaria Prezydenta RP przedstawia do konsultacji projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Celem konsultacji jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie czy zaproponowane zmiany odpowiadają na dotychczas zgłaszane przez środowisko organizacji pozarządowych postulaty. Konsultacje trwają d
dodano 2014-06-14
Przed nami V Forum Inicjatyw Lokalnych Warmii i Mazur 2014, które odbędzie się w dniach 24-25 czerwca br. w Zalesiu koło Olsztyna.
dodano 2014-06-14
To już XI edycja Konkursu „Godni Naśladowania”, którego organizatorem jest Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego we współpracy z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Propozycje zgłaszajcie do 31 lipca 2014 r.
dodano 2014-06-11
Departament Pożytku Publicznego zaprasza do zgłaszania uwag w ramach projektu „Synergia – program współpracy MPiPS z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-2017” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
dodano 2014-06-01
ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO – MAZURSKIEGO ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań Samorządu Województwa Warmińsko- Mazurskiego w 2014 r.


strona 6/7

Najnowsze Wiadomości :

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Wojewódz. Warm-Maz.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018

Konkursy ofert w programie MRPiPS: Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu sp

Minister Rodziny,Pracy i Polityki Społecznej ogłosiła otwarte konkursy ofert w Programie pn.: „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020”. Oferty należy składać do 2 stycznia 2018 r.

Granty 2018 - nabór ofert klubów sportowych

Burmistrz Giżycka ogłosza otwarty konkurs ofert dedykowany klubom sportowym na wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Giżycka w zakresie dofinansowania szkolenia sportowego. Nabór od 8 do 29 grudnia 2017 r.

Załóż Profil Organizacji w Serwisie