Strefa Użytkownika

NGOMAZURY.PL jest portalem organizacji pozarządowych i osób uczestniczących w życiu społecznym regionu Mazur. To wirtualne miejsce, gdzie NGO`sy mają możliwość założenia i prowadzenia swojej strony internetowej by móc komunikować się i promować w sieci.

Aktualności :

dodano 2015-03-08
Nabór wniosków: 12 marca 2015 r. – 30 marca 2015 r. W konkursie mogą wziąć udział te organizacje i grupy, które: mają siedzibę oraz planują prowadzić działania na rzecz społeczności z województwa warmińsko-mazurskiego.
dodano 2015-02-22
Bezpłatny dostęp do narzędzi Google, w tym do Gmaila, Kalendarza i Google Ad Grants.
dodano 2015-01-08
Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza
dodano 2014-11-23
Od 1 grudnia 2014r. zaczną obowiązywać nowe wzory w Krajowym Rejstrze Sądowym.
dodano 2014-08-31
Od 5 września br. uproszenia sprawozdawczości m. in. dla stowarzyszeń i fundacji.
dodano 2014-09-28
Czy dobry pomysł na kampanię promocyjną naszej organizacji jest chroniony prawem autorskim? Nasza organizacja robiła zdjęcia podczas konkursu czy imprezy. Czy potrzebuję zgody na ich publikacje? Czy problemy związane z własnością intelektualną do projektów dotyczą również naszej organizacji?
dodano 2014-05-25
Zapraszamy do wzięcia udziału w trzech wydarzeniach: Tydzień Obywatelski, Piknik Inicjatyw Obywatelskich oraz Forum Inicjatyw Pozarządowych, które odbędą się w W-wie w dniach 8-15.09.2014


strona 5/7

Najnowsze Wiadomości :

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Wojewódz. Warm-Maz.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018

Konkursy ofert w programie MRPiPS: Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu sp

Minister Rodziny,Pracy i Polityki Społecznej ogłosiła otwarte konkursy ofert w Programie pn.: „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020”. Oferty należy składać do 2 stycznia 2018 r.

Granty 2018 - nabór ofert klubów sportowych

Burmistrz Giżycka ogłosza otwarty konkurs ofert dedykowany klubom sportowym na wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Giżycka w zakresie dofinansowania szkolenia sportowego. Nabór od 8 do 29 grudnia 2017 r.

Załóż Profil Organizacji w Serwisie