Strefa Użytkownika

NGOMAZURY.PL jest portalem organizacji pozarządowych i osób uczestniczących w życiu społecznym regionu Mazur. To wirtualne miejsce, gdzie NGO`sy mają możliwość założenia i prowadzenia swojej strony internetowej by móc komunikować się i promować w sieci.

Aktualności :

dodano 2016-08-11
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaprasza w dniach 29 i 31 sierpnia 2016 r. do udziału w otwartym spotkaniu dotyczącym Priorytetu 8. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
dodano 2016-07-28
Prosimy nie dokonywać ŻADNYCH OPŁAT związanych z portalem ngomazury.pl
dodano 2016-06-16
W ramach zadania oferujemy możliwość bezpłatnego założenia własnej strony internetowej i jej niezależnej administracji na portalu internetowym www.ngomazury.pl, który powstał z myślą o organizacjach pozarządowych i grupach nieformalnych działających w trzecim sektorze.
dodano 2016-05-23
Fundacja Batorego zaprasza organizacje zajmujące się przeciwdziałaniem dyskryminacji oraz ochroną praw osób doświadczających przemocy i dyskryminacji, szczególnie ze względu płeć i orientację seksualną, do składania wniosków.
dodano 2016-05-19
10 maja 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego, dotyczące tzw. „małych grantów” (ofert składanych przez organizacje pozarządowe w trybie art. 19a ust
dodano 2015-05-24
Masz pomysł na stronę WWW, aplikację lub inny projekt, który może pomóc zmieniać świat na lepsze dzięki wykorzystaniu Internetu? Zgłoś go do konkursu! Wygraj wsparcie mentorów i grant na realizację.
dodano 2015-11-01
Przepisy zaczną wchodzić w życie w maju 2016 r.


strona 4/7

Najnowsze Wiadomości :

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Wojewódz. Warm-Maz.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018

Konkursy ofert w programie MRPiPS: Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu sp

Minister Rodziny,Pracy i Polityki Społecznej ogłosiła otwarte konkursy ofert w Programie pn.: „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020”. Oferty należy składać do 2 stycznia 2018 r.

Granty 2018 - nabór ofert klubów sportowych

Burmistrz Giżycka ogłosza otwarty konkurs ofert dedykowany klubom sportowym na wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Giżycka w zakresie dofinansowania szkolenia sportowego. Nabór od 8 do 29 grudnia 2017 r.

Załóż Profil Organizacji w Serwisie