Strefa Użytkownika

NGOMAZURY.PL jest portalem organizacji pozarządowych i osób uczestniczących w życiu społecznym regionu Mazur. To wirtualne miejsce, gdzie NGO`sy mają możliwość założenia i prowadzenia swojej strony internetowej by móc komunikować się i promować w sieci.

Aktualności :

dodano 2017-05-11
Rusza X Edycję „Działaj Lokalnie” na terenie gmin: Orzysz, Pisz, Ruciane- Nida, Biała Piska, Mrągowo, Piecki i Mikołajki
dodano 2016-10-31
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w otwartym konkursie o zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych: „Gotowi do pracy – włączenie osób niepełnosprawnych w rynek pracy”. Oferty należy
dodano 2016-10-31
Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego ogłosił wyniki oceny formalną ofert złożonych w konkursie FIO 2017 – Priorytet 2. Oferty uszeregowane zgodnie z numerami FIO.
dodano 2016-10-18
Forum Animatorów Społecznych serdecznie zaprasza do udziału w VI edycji Forum Inicjatyw Lokalnych Warmii i Mazur 2016, które odbędzie się w dniach 28-29 października br. Zgłoszenia przyjmowane są do 19.10.2016 r. Mottem przewodnim tegorocznego Forum jest słowo “aktywność” we wszystkich możliwych for
dodano 2016-10-02
Konsultacje potrwają do połowy października 2016 r.


strona 2/7

Najnowsze Wiadomości :

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Wojewódz. Warm-Maz.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018

Konkursy ofert w programie MRPiPS: Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu sp

Minister Rodziny,Pracy i Polityki Społecznej ogłosiła otwarte konkursy ofert w Programie pn.: „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020”. Oferty należy składać do 2 stycznia 2018 r.

Granty 2018 - nabór ofert klubów sportowych

Burmistrz Giżycka ogłosza otwarty konkurs ofert dedykowany klubom sportowym na wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Giżycka w zakresie dofinansowania szkolenia sportowego. Nabór od 8 do 29 grudnia 2017 r.

Załóż Profil Organizacji w Serwisie