Strefa Użytkownika

NGOMAZURY.PL jest portalem organizacji pozarządowych i osób uczestniczących w życiu społecznym regionu Mazur. To wirtualne miejsce, gdzie NGO`sy mają możliwość założenia i prowadzenia swojej strony internetowej by móc komunikować się i promować w sieci.

Program FIO Warmia Mazury Lokalnie 2015

Lokalna Grupa Działania "WARMIŃSKI ZAKĄTEK" w Partnerstwie z Nidzickim Funduszem Lokalnym, Ełckim Stowarzyszeniem Aktywnych "STOPA", Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom i Młodzieży, Stowarzyszeniem "PRZYSTAŃ" realizujący Program mikrodotacji FIO Warmia Mazury Lokalni zapraszają do udziału w konkursie na realizację lokalnych inicjatyw, którego celem jest zwiększenie zaangażowania mieszkańców województwa warmińsko - mazurskiego, działających w grupach nieformalnych, samopomocowych i młodych organizacji pozarządowych, w życie publiczne poprzez wsparcie inicjatyw oddolnym służącym działaniom na rzecz dobra wspólnego.

ADRESACI:

- Grupy nieformalne - stanowiące nie mniej niż trzy osoby, wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nie posiadające osobowości prawnej.

- Grupy samopomocowe - stanowiące dobrowolny zespół osób, którego aktywne działanie skierowane jest na pokonywanie problemów oraz zmianę warunków życia jego członków,

- Młode organizacje pozarządowe - organizacje wpisane do KRS nie wcześniej niż 18 miesięcy na dzień złożenia wniosku o mikrodotację, których roczny budżet nie przekracza 25 tys. zł za rok poprzedni i bieżący (na dzień złożenia wniosku)

Nabór wniosków: 12 marca 2015 r. – 30 marca 2015 r. W konkursie mogą wziąć udział te organizacje i grupy, które: mają siedzibę oraz planują prowadzić działania na rzecz społeczności z województwa warmińsko-mazurskiego.

W konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje oraz grupy, które łącznie:

- mają siedzibę na obszarze województwa warmińsko - mazurskiego,

- planują prowadzić działania na obszarze i na rzecz społeczności województwa warmińsko - mazurskiego.

Okres realizacji projektów mieści się w przedziale: 1 kwietnia - 30 listopada 2015 roku.

Kwota wnioskowanej dotacji: 1 500 złotych - 5 000 złotych.

Wkład własny: minimum 10% (wnoszony w formie finansowej lub niefinansowej przez wnioskodawcę).

Więcej informacji oraz generator wniosków dostępny na stronie: www.warmiamazurylokalnie.plNajnowsze Wiadomości :

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Wojewódz. Warm-Maz.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018

Konkursy ofert w programie MRPiPS: Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu sp

Minister Rodziny,Pracy i Polityki Społecznej ogłosiła otwarte konkursy ofert w Programie pn.: „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020”. Oferty należy składać do 2 stycznia 2018 r.

Granty 2018 - nabór ofert klubów sportowych

Burmistrz Giżycka ogłosza otwarty konkurs ofert dedykowany klubom sportowym na wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Giżycka w zakresie dofinansowania szkolenia sportowego. Nabór od 8 do 29 grudnia 2017 r.

Załóż Profil Organizacji w Serwisie