Strefa Użytkownika

NGOMAZURY.PL jest portalem organizacji pozarządowych i osób uczestniczących w życiu społecznym regionu Mazur. To wirtualne miejsce, gdzie NGO`sy mają możliwość założenia i prowadzenia swojej strony internetowej by móc komunikować się i promować w sieci.

Petycja w sprawie wyrażenia SPRZECIWU wprowadzenia wkładu własnego w EFS 2014-20

„Sieć SPLOT od kilku miesięcy zabiega o zmianę stanowiska rządu w tym zakresie: skierowane zostało otwarte pismo do Premiera RP, pismo do krajowej Rady Działalności Pożytku Publicznego o powołanie grupy roboczej, zgłosiliśmy wnioski konsultacyjne, a ostatnio zbieraliśmy podpisy pod stanowiskiem w tej sprawie podczas wrześniowego VII Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych.  Z uwagi na wagę tematu kontynuujemy tę akcję.

Bardzo prosimy o zapoznanie się ze stanowiskiem i wyrażenie poparcia poprzez podpisanie petycji: [PETYCJA]

 Liczba organizacji popierających stanowisko będzie ważnym argumentem w rozmowach ze stroną rządową. Zamierzamy zainteresować sprawą również parlamentarzystów m.in. z Podkomisji ds. organizacji pozarządowych.

 Chcemy podkreślić, że kwestia wkładów własnych nie wpływa na proces negocjacji z Komisją Europejską. Nie opóźni wdrożenia konkursów, jest to sprawa krajowa. Pracujemy dla wzmocnienia naszych społeczności, aktywizowania mieszkańców i rozwoju lokalnego i mamy nadzieję, że nasz Rząd będzie nas w tym wspierał.

Zarząd Sieci SPLOT”Najnowsze Wiadomości :

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Wojewódz. Warm-Maz.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018

Konkursy ofert w programie MRPiPS: Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu sp

Minister Rodziny,Pracy i Polityki Społecznej ogłosiła otwarte konkursy ofert w Programie pn.: „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020”. Oferty należy składać do 2 stycznia 2018 r.

Granty 2018 - nabór ofert klubów sportowych

Burmistrz Giżycka ogłosza otwarty konkurs ofert dedykowany klubom sportowym na wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Giżycka w zakresie dofinansowania szkolenia sportowego. Nabór od 8 do 29 grudnia 2017 r.

Załóż Profil Organizacji w Serwisie